Bệnh kinh nguyệt không đều ở phụ nữ: Bệnh kinh nguyệt không đều ở phụ nữ ảnh hưởng như thế